Dadeni – Ifan Morgan Jones

Date/Time
Date(s) - 09/09/2018
12:00 pm

Location
Neuadd y Dderwen

Categories


Dadeni by Ifan Morgan Jones

Dadeni by Ifan Morgan Jones

THESE SESSIONS ARE IN THE MEDIUM OF WELSH (FROM INTERMEDIATE LEVEL)

Ifan Morgan Jones is a lecturer in Journalism in Bangor University’s Department of Creative Studies and Media. He has worked as deputy editor for the Welsh magazine Golwg and as an editor of the news website Golwg 260. His novel Igam Ogam wond the Daniel Owen Memorial Prize in the National Eisteddfod in 2008.

Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion Golwg 360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2008.

When a buglary in the Tower of London goes wrong, archaeologist Bleddyn Cadwaladr and his son are called to solve the mystery. But what they find pushes them to the centre of Wales’ soul. As dark forces threaten the Welsh Senedd, the two face a race against time….

Pan aiff lladrad yn Nhŵr Llundain o chwith, caiff archaeolegydd a’i fab eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i ganol rhyfel am einioes Cymru. Wrth i rymoedd tywyll fygwth Senedd Cymru, mae’r ddau’n wynebu ras yn erbyn amser…

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones

Buy your Sunday Pass now