Gŵyl Lyfrau PENfro 2017

Rhagflas o’r ŵyl

Dyma’r seithfed ŵyl Lyfrau PENfro! Bob blwyddyn ers 2011 mae’r ŵyl sydd wedi ei lleoli yng Ngorllewin Cymru, wedi trefnu darlithiau llenyddol a gweithdai o safon uchel . Eleni, thema ganolog yr ŵyl yw Blwyddyn y Chwedl. Bydd mwy o gystadlaethau a gweithdai ar gael ar gyfer fwy o bobl. Cawn ddigwyddiadau gan gymdeithasau lleol yn ogystal ag ymweliadau gan awduron a siaradwyr home lynne Trusscydnabyddedig yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yn ogystal â chynnal cystadlaethau barddoniaeth a ffuglen megis llynedd, eleni yr ydym wedi Iolo Williams 1600x650 2ychwanegu cystadleuaeth drama fer a chystadleuaeth barddoniaeth Gymraeg i’n rhaglen.

Cychwynnwn ar nos Iau yng nghwmni Iolo Williams, yr awdur, cyflwynydd ac amgylcheddwr enwog. Ar nos Wener cawn ein diddanu gan berfformwyr lleol, sef aelodau ifanc y grŵp Dynamix. Laura Blundall bydd yn arwain y plant wrth iddynt gyflwyno eu dehongliad arbennig o chwedleuon traddodiadol. Lynne Truss, awdur y gyfrol Eats, Shoots & Leaves bydd yn ein difyrru ar nos Sadwrn.

Ceri Wyn JonesYr ydym yn falch o groesawu ‘r Prifardd Ceri Wyn Jones yn ôl i drafod ei brofiadau fel Meuryn y Talwrn, cyfres hynod boblogaidd Radio BBC Cymru. Fe fydd Ceri hefyd yn cynnal gweithdy yn Gymraeg ar farddioniaeth.HMWilliams 14 03 2017

Bydd Susan Richardson a Helen Williams yn cynnal gweithdai Saesneg ar farddoniaeth, tra bydd Hilary Shepherd, un o awduron Honno, yn trafod y broses greadigol wrth ysgrifennu ffuglen. Pwnc gweithdy enillydd gwobr BAFTA , Lucy Gannon, bydd ysgrifennu drama a chawn un arall ar ysgrifennu ar gyfer plant gyda chyfarwyddwr Firefly, Penny Thomas.

Mae ‘na lawer yn digwydd yn yr ŵyl eleni, felly ymwelwch yn gyson a’n gwefan, neu tanysgrifiwch i dderbyn ein cylchlythyron gwybodaeth diweddara.

All tickets and workshop places can now be booked online! Sign up for our occasional email newsletter and special offers.  Just fill in your email address and we'll keep you up to date with the latest news. 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
 

Sponsors 2017

Back to top