PENfro Book Festival Logo

6th – 9th September
2018

Poetry and Drama Competitions Deadline Extended

New Deadline: Wednesday 15th August, 2018

The PENfro Book Festival is an annual event celebrating the quality and diversity of writing in Wales today, recognising the contribution of local publishers and booksellers, and encouraging more people to enjoy the wealth of books Wales offers. Held in the glorious setting of Rhosygilwen in Pembrokeshire, the festival aims to be friendly, informal and inviting to everyone from the casual to the most avid reader.

Mae Gŵyl Lyfrau PENfro yn ddigwyddiad blynyddol sy’n dathlu ansawdd ac amrywiaeth ysgrifennu yng Nghymru heddiw. Mae’n cydnabod cyfraniad cyhoeddwyr a gwerthwyr llyfrau lleol, ac yn annog mwy o bobl i fwynhau’r cyfoeth o lyfrau mae Cymru’n ei gynnig. Cynhelir yr ŵyl ym mhentref bendigedig Rhosygilwen yn Sir Benfro a nod yr ŵyl yw bod yn gyfeillgar, anffurfiol a deniadol tuag at bawb o’r darllenydd achlysurol i’r un mwyaf brwd.

Rhosygilwen, Cilgerran, Pembrokeshire SA43 2TW    For directions click here.  For accommodation at Rhosygilwen click here.  We also have a list of other accommodation in the area, email us for a copy.  Note: Unfortunately dogs are not allowed at the Festival.

Get an occasional newsletter and special offers!  just scroll down and subscribe!

Follow us on Twitter!  Follow @PENfroBookFest  Click here for our Facebook page:  PENfro Book Festival

The PENfro Committee

The PENfro Committee